Medeny dzban

Měděný džbán

Život prostě neproběhne v jedné přímce. Ani když se postavíme na hlavu. Nebo se budeme nepřetržitě modlit. Že občas zaprší nebo se strhne bouřka, protože před tím dlouho svítilo slunce, a že po dešti se obloha znovu vyjasní. Tak jednoduché to je. Kruté i vlídné. Nestálé a občas úplně nepředvídatelné. Jako počasí.

  • Akvarelový obraz originál
  • Únor 2018
  • Formát A4

Malováno s láskou.